OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FLORRISTICKÉ WORKSHOPY

obchodní společnosti
Ladislava Sodomková
se sídlem Vítovice 46, 683 01, Rousínov
identifikační číslo: 88591280
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský úřad Vyškov,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.kytkyobchod.cz/

  1. Registrace a platba

Pro zajištění místa na floristickém workshopu je nutné vyplnit registrační formulář pod příslušným workshopem a zaplacením zálohy ve výši 1 000 Kč poté, co Vám bude vystavena faktura. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů od přihlášení na workshop.

  1. Zrušení účasti a vrácení zálohy

Zrušení účasti na workshopu je možné až do 10 dnů před jeho konáním. Poté je možné si zálohu přesunout na jiný workshop. Při zrušení účasti na workshopu v lhůtě kratší než 10 dnů před konáním workshopu, se převádí 50% z uhrazené zálohy. Pokud je účast zrušena méně než 3 dny před zahájením workshopu, záloha se  nepřevádí.

  1. Přesun zálohy

Zálohu je možné přesunout na jiný workshop, pokud je o změně informován pořadatel minimálně 10 dní před datem původního workshopu. Nový termín workshopu bude stanoven s ohledem na dostupnost aktuálně nabízených termínů.

  1. Změna termínu workshopu

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín workshopu. V případě, že nový termín nebude účastníkovi vyhovovat, má právo na vrácení celé zaplacené částky.

  1. Záloha

Záloha je nevratná, může být použita pouze na úhradu účasti na jiném workshopu, pokud je o změně informován pořadatel v souladu s bodem 3 těchto obchodních podmínek.

  1. Kontaktní informace

V případě dotazů nebo potřeby dalších informací nás kontaktujte na telefonním čísle 792 338 985 nebo prostřednictvím e-mailu info@kytkyobchod.cz